Slide

Program Czyste Powietrze

dotacja czyste powietrze żywiec

Jest to program, dzięki któremu właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub lokali w takich domach z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach wymiany źródeł ciepła na nowoczesne, proekologiczne formy oraz termomodernizację budynku.

Dotację można uzyskać po złożeniu odpowiednich wniosków i po spełnieniu określonych warunków (m.in. udokumentowaniu progu dochodowego). Przystąpienie do programu wymaga także przeprowadzenia audytu energetycznego oraz posiadania kompletnej dokumentacji projektowej. Program czyste powietrze to inicjatywa, która w wariancie 1 umożliwia m.in.:
• Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz montaż pompy ciepła - typu powietrznego lub gruntowego;
• Kupno oraz instalację paneli fotowoltaicznych;
• Kupno i montaż wentylacji z rekuperacją;
• Zakup i montaż nowej instalacji CO lub c.w.u. - także kolektorów słonecznych;
• Termomodernizację budynku obejmującą ocieplanie i uszczelnianie okien, drzwi, bram, przegród budowlanych;
Na powyższe cele można otrzymać kwotę do 25 000 złotych, w przypadku gdy inwestycja nie obejmuje paneli fotowoltaicznych, oraz do 30 000 zł gdy przedsięwzięcie taką mikroinstalację uwzględnia.

W ramach opcji 2 program pozwala dodatkowo na uzyskanie dofinansowania na:
• Zakup innych niż w pierwszym wariancie źródeł ciepła;
• Kupno i instalację kotłowni gazowej;
Tutaj maksymalne kwoty mogą wynieść odpowiednio 20 000 zł i 25 000 zł (jeśli obejmują instalację fotowoltaiczną)

W innej konfiguracji, opcji 3, beneficjentami programu mogą być osoby, które interesuje modernizacja budynku nie zakładająca wymiany źródła ciepła, ale obejmująca:
• Kupno oraz instalację wentylacji z rekuperacją;
• Docieplanie budynku, uszczelnianie okien, drzwi etc;
Kwota maksymalnej dotacji wynosi w takim przypadku 10 000 zł

Wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet, bezpośrednio w urzędzie (forma papierowa) lub też w oddziale banku, który przystąpił do programu "Czyste powietrze".