Realizacje: fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja
Realizacje: fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja

Dotacje do programów fotowoltaicznych dla domów

dotacje do fotowoltaikiDofinansowanie paneli fotowoltaicznych dla osób prywatnych i firm 2023 – inne programy wsparcia

Osiągające coraz wyższe wartości ceny energii oraz koszty życia sprawiają, że coraz więcej osób szuka oszczędności w każdej dziedzinie funkcjonowania. Rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii – które nieprzerwanie od lat cieszą się dużym powodzeniem.

Obok dwóch sztandarowych programów wprowadzono kolejne aktualizacje podnoszące kwoty dotacji – Mój Prąd oraz Czyste powietrze – prywatni użytkownicy/inwestorzy mogą liczyć na jeszcze inne drogi dofinansowania. Część z nich będzie pochodzić z Unii Europejskiej.

 

• Przykładowo program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 obejmie osoby fizyczne, ale też przedsiębiorców, grupy wyznaniowe, szkoły, szpitale i inne podmioty. Jest to kontynuacja POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), zaś jego nadrzędnym celem jest działanie na rzecz środowiska poprzez m.in. obniżenie emisyjności, wspieranie energii odnawialnej.Pomoc w ramach programu FEnIKS będzie dostarczana w formie dotacji, pożyczek oraz dopłat do kredytów czy innych rozwiązań.

• Innym źródłem pomocy dla przedsiębiorców może być program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (do tej pory znany jako Inteligentny Rozwój). Ta inicjatywa ukierunkowana jest na wsparcie firm, ośrodków badawczych czy innych instytucji i ma na celu modernizację proekologiczną ich funkcjonowania. Dofinansowanie przewidziane jest w formie pożyczek, pożyczek z opcją umorzenia, dotacji bezzwrotnych, jak również poręczeń bankowych. To kolejny ze sposobów na wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze ogólnoeuropejskim.

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną prawdopodobnie będzie można uzyskać także w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO został stworzony dla umocnienia gospodarki RP poprzez działanie na wielu polach. Jedną z gałęzi jest inwestowanie w OZE. Wsparcie w ramach KPO będzie dostępne dla przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także JST oraz ośrodków naukowych i kulturalnych.

Fotowoltaika w 2023 – rozszerzanie OZE na kolejne grupy

Dane z zeszłego roku podają, że w Polsce liczba prosumentów wynosiła około 1,2 mln, z czego dominującą grupą byli właściciele przydomowych, niewielkich instalacji. Obecnie wsparcie ma objąć w większym stopniu także przedsiębiorców oraz spółdzielnie – aby w pełniejszy sposób realizować ideę przejścia na odnawialne źródła energii. Dzięki temu wiele podmiotów gospodarczych ma szansę w mniejszym stopniu odczuwać zawirowania związane ze wzrostem inflacji oraz cen energii elektrycznej.

WRÓĆ